1 Comment

Hlavní otázkou zůstává: dojde díky AI k ještě větší koncentraci moci, majetku a kontroly přírodních zdrojů na Zemi?

Expand full comment