1 Comment

No samozřejmě mě to děsí. Ale kdo čte texty... dobrá fake videa budou katastrofa.

Nevěděl jsem nicméně, že džípítý umí česky!

Expand full comment