2 Comments

Zajímavé, seknul jsem se jen ve smutku a hněvu, které jsme prohodil. Respektive jsme dal smutek 6 a tak mi na 9 zbyl už jen ten hněv. Ale stejně si říkám, když se dívám zpátky na ty dva obrázky a porovnávám je vedle sebe, jak jsou si hněv a smutek blízko. Tohle je téma pro psychologa.

Expand full comment