1 Comment

Poslední dva díly neskutečný. Kéž bych si vzal část moudrosti z předposledního a část pokory z posledního. Ne, že by pokora z předposledního a moudrost z posledního byly ke škodě… Těším se na pokračování série s Tomášem a vznik série s Petrem.

Expand full comment