1 Comment

Možná bych i o něčem takovém přemýšlel na svoji prázdnou stěnu, ale pán jakoby z této firmy mluví jakoby trochu jako pako, i když možná jakoby ani není, ale těžko se to jakoby pozná, i když o tom to jakoby není.

Expand full comment