Poučka zní: "Neper se s prasetem v blátě". Ale kde jinde? InfoPorno#29

  • Nemyslím si, že se intelektuální spor má vést v rukavičkách. Noblesa je jen záležitostí formy. Sama o sobě neučiní ošklivé či nudné myšlenky lepšími nebo zajímavějšími. Noblesa je v konfliktech něčím, čemu se říká “nice to have”. Avšak není zásadní a ani přehnaně důležitá. To je jedna z drobných věcí, na které jsem v posledních letech změnil názor. I dí…

This post is for paying subscribers