Víte, že myši z města jsou chytřejší než ty z venkova? InfoPorno#12

  • Život ve městě prospívá inteligenci, máme to vědecky potvrzeno. Tedy aspoň to platí pro myši. Vyplynulo to ze studie, kterou provedli vědci z Postupimské univerzity a Ústavu Maxe Plancka pro evoluční biologii. Výzkumníci chytili pro účely pokusu 14 myší na třech různých místech v Berlíně a 17 myší na venkově na severovýchodě Německa. Ty pak nechali plni…

This post is for paying subscribers